HOME

brownpaper sessiesDisrupties in het verkooplandschap zijn voor iedereen zichtbaar en voelbaar. Het inkoopproces is door het internet stevig op z'n kop gezet en de concurrentie is heviger geworden door ondermeer branchevervaging, global spelers en actievere schakels in de keten. Directies bij onze klanten hebben meer invloed op het inkoopproces gekregen omdat ze zien dat inkoop een integraal onderdeel is van hun business model. Daardoor is het profiel van de inkoper langzamerhand aan het veranderen. En tot slot, klanten hebben steeds meer goede alternatieven waardoor we ons duidelijker moeten onderscheiden van andere aanbieders. De verkoop moet veranderen omdat de inkoop drastisch verandert. Deze ontwikkelingen vereisen het aanscherpen van processen en het beter inzetten van mensen en middelen. Door de klant positief te verrassen, creëer je de meeste meerwaarde, onderscheid je je van je concurrenten en heb je de minste kans op prijsdiscussies. Van een organisatie vraagt dit het maken van de juiste keuzes, de inzet van de juiste competenties, inzicht in de juiste indicatoren, hanteren van de beste commerciële processen en tonen van het beste commerciële gedrag. Met onze brownpaper sessies voor verkoop- en managementteams, helpen wij u met het sturen en richting geven aan duurzame groei. We hebben de ervaring dat brownpaper sessies in combinatie met business coaching en intervisie in een korte tijd enorm goede resultaten opleveren. Onderstaand treft u een aantal modellen aan die we veelal in de brownpaper sessies gebruiken. Voor vragen over de brownpaper sessies kunt u ons bellen: 074 711 02 62.

Lees over veiligheid