Een actueel Commercieel beleidsplan is cruciaal voor een juiste koers van uw onderneming. Zeker als de onderneming de afgelopen jaren flink wat tegenwind heeft gehad. In een Commercieel beleidsplan worden de contouren voor de toekomst vastgelegd. Keuzes worden gemaakt over wat u juist wel en juist niet gaat doen. De kwaliteit van dit plan is mede van invloed op het succes van uw onderneming. Het schrijven van een Commercieel beleidsplan is niets meer en niets minder dan het duidelijk op een rijtje zetten van uitgangspunten, de kansen die u ziet, de gemaakte keuzes en de doelen die bereikt moeten worden. Een goed Commercieel beleidsplan wordt met een blik naar buiten gemaakt: weten wat er leeft en speelt bij klanten, welke ontwikkelingen er in uw markten zijn en waar de concurrentie zich op richt. SellingNet heeft jarenlange praktijkervaring en daarmee de vereiste bagage om samen met u in een kort tijdsbestek tot een Commercieel beleidsplan te komen. We kunnen ons echter ook voorstellen dat u zélf aan de slag wilt en ons voor een second opinion vraagt. Wat u ook doet, we willen u één zakelijke wijsheid van nu meegeven: 'Als je doet wat je deed, krijg je niet meer wat je kreeg!'.