HOME

PROACTIVE SELLING TOOLBOXOnderstaande SCORE® Verkoopmethodieken maken onderdeel uit van de training Proactive Selling. De training is bedoeld voor nieuwe verkopers die alle ins en outs van het verkoopvak willen leren. Een SCORE® Verkoopmethodiek is een praktisch handvat voor verbetering van en meer inzicht in o.m. verkoop-gesprekken. SCORE is een acroniem (het woord ‘score’ wordt gevormd door de beginletters van vijf andere woorden); en bestaat uit vijf fasen, vijf soorten, enzovoort. Overigens, de training heeft waarachtig een mascotte: het SCORE beestje, dat te pas en te onpas 'let's score again' brult! Voor vragen over de training kunt u ons bellen: 074 711 02 62.

Lees over veiligheid

U kunt bovenstaande tools gratis gebruiken, wijzigen en distribueren onder de volgende Creative Commons Licentie: 
(1) in de tool wordt het volgende duidelijk vermeld: © Sellingnet, www.sellingnet.nl en 
(2) een afgeleid werk wordt onder identieke voorwaarden verspreid.
Creative Commons