HOME

SALES TYPOLOGIE MODEL™Kunnen persoonlijkheid en gedragskenmerken het verschil maken in de huidige verkoopmarkt? Ja dat kan! Van de vier verschillende profielen heeft de Stimulerende mens de grootste kans om succesvol te zijn in complexe verkoopomgevingen. De Stimulerende mens is degene die een diep begrip van het bedrijf van de klant gebruikt om waardevolle inzichten en ideeën met de klant te bespreken. Hij begeleidt de klant als het ware door het koopproces. Daarentegen zal de Coöperatieve mens minder snel slagen in complexe verkoopomgevingen omdat hij van ‘nature’ minder sturend in zijn gedrag is. In verkoopomgevingen met een lage(re) complexiteit zijn de Richtinggevende mens en de Evaluerende mens de meest succesvolle profielen en de Stimulerende mens zal hier juist minder goed uit de verf komen. Het Sales Typologie Model™ wordt in de trainingen van Sellingnet gebruikt om persoonlijkheid en gedragsverschillen van mensen te illustreren om enerzijds deelnemers een spiegel voor te houden en anderzijds te leren hoe ze dienen te anticiperen op specifieke gedragingen van klanten. Nadat de deelnemers een reeks vragen hebben ingevuld ontvangen ze een rapport over hun profiel en tips hoe ze het beste met de verschillende type klanten (en collega’s) dienen om te gaan. Het Sales Typologie Model™ geeft deelnemers een gemeenschappelijke taal die ze kunnen gebruiken om zichzelf beter te leren kennen en hun gedrag aan anderen aan te passen. 

Onderstaand model is één van de vele INNOmaps die u kunt downloaden en printen, gebruiken op een digibord of om samen te werken in de cloud. Werken met INNOmaps is communiceren in beeldtaal. Het combineert woorden en visuele items en helpt bij het beter begrijpen van complexe thema's. Voor vragen kunt u ons natuurlijk altijd bellen: 074 711 02 62.