HOME

TRENDS & ONTWIKKELINGEN Door trends veranderen wensen, behoeften en mogelijkheden van mensen en organisaties. 
Welke trends zijn relevant? Hieronder treft u een aantal belangrijke trends aan: 
- authenticiteit: mensen willen een eerlijk en transparant verhaal; geen gebakken lucht en sociaal en/of green washing; 
- dematerialisering: groeiende behoefte aan zingeving, onthaasting en kwaliteit van leven; 
- duurzaamheid: groeiende behoefte aan hergebruik, energiebesparing, natuurlijke grondstoffen; 
- informatisering: overkill aan informatie, grote behoefte aan structuur en overzicht; 
- participatie: groeiende behoefte aan meedenken en meedoen; 
- polarisering: de verschillen tussen groepen mensen worden alsmaar groter; 
- regionalisering: groeiende behoefte aan wij-gevoel en eigen identiteit; 
- risicobeheersing: we zijn bang geworden om onze verworvenheden kwijt te raken en minder gewend om tegenslagen te incasseren, we willen zekerheid; 
- vergrijzing: door de toegenomen levensverwachting en het afgenomen geboortecijfer, hebben we te maken met een ‘dubbele vergrijzing’. 

Onderstaand treft u 25 ‘sfeerbeelden’ aan die de belangrijkste trends illustreren en inspiratiebron kunnen zijn voor businessinnovatie.

Lees over veiligheid